அலுவலர்கள்-old

பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:


திரு.செ.சரவணன் இ.ஆ.ப.,

தமிழ்வளர்ச்சி இயக்குநர்(மு.கூ.பொ)

தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்,
சென்னை
044–28190410, 044–28190411, 044-28190412

anbu
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
முனைவர்.ப.அன்புச்செழியன்
துணை இயக்குநர்
22.03.1999
28.02.2023
தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம்,
ஈரோடு
0424-2260607
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு. ம.சி. தியாகராசன்
துணை இயக்குநர்(நிருவாகம்)
02.01.1984
30.06.2022
தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்,
சென்னை
044–28190417, 044–28190412, 044-28190413
M.SAMSUDEEN - DEPUTY DIRECTOR - THOOTHUKUDI
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.மு. சம்சுதீன்
துணை இயக்குநர்
18.10.1990
31.05.2023
தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம்,
தூத்துக்குடி
0461-2341499
rajendran
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு. கா.பொ.இராசேந்திரன்
துணை இயக்குநர்
:15.12.1986
:31.05.2023
மாவட்டத்  தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம்,
திருச்சிராப்பள்ளி
0431-2401031
uma
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
  திருமதி தி.உமா
  துணை இயக்குநர்
  18.12.1986
  30.06.2022
மாவட்டத் தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்,
சென்னை
044-28190409
வேலூர். துணை இயக்குநர் திருமதி ப.இராஜேசுவரி
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திருமதி ப. இராஜேசுவரி
துணை இயக்குநர்
06.01.1997
28.02.2023
தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம்,
வேலூர்
0416 2256166
PicsArt_06-28-03.19.42
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திருமதி.அ.புவனேசுவரி
துணை இயக்குநர்
06.01.1997
31.03.2024
மாவட்டத் தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம்,
கோயம்புத்தூர்
0422 2300718
bhavani
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திருமதி.க.பவானி
துணை இயக்குநர்
06.01.1997
31.05.2026
மண்டலத் தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம்,
சேலம்
0427 2417741
PicsArt_06-28-03.07.57
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.வ.சுந்தர்
துணை இயக்குநர்
06.01.1997
30.04.2026
மண்டலத் தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம்,
திருநெல்வேலி
0462 2502521
resinalmary
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திருமதி பி.ரெஜினாள்மேரி
உதவி இயக்குநர்
10.01.1997
31.05.2025
தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம்,
திருநெல்வேலி
0427-2417741
sathya priya
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திருமதி. கு.ப. சத்தியபிரியா
உதவி இயக்குநர்
09.08.2000
30.06.2035
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,
விழுப்புரம்
04146-221366
IMG-20190619-WA0002
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
முனைவர்.இரா.அன்பரசி
உதவி இயக்குநர்
26.12.1994
30.06.2029
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,
கடலூர்
04142–292039
NAGaRASAN
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
முனைவர்.ப.நாகராசன்
உதவி இயக்குநர்
26.10.1994
31.07.2024
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,
சிவகங்கை
04575-241487