செய்திகள்

நீலகிரி மாவட்டம் – கல்லூரி மாணவர்களுக்கான கவிதை கட்டுரை பேச்சுப் போட்டிகள் இன்று நடைபெற்றது.

நீலகிரி மாவட்டம் – கல்லூரி மாணவர்களுக்கான கவிதை கட்டுரை பேச்சுப் போட்டிகள் இன்று நடைபெற்றது.

நீலகிரி மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற பேச்சுப் போட்டியில் மாணவர்கள் 02 மாணவிகள் 04 கூடுதல் 06, கட்டுரைப் போட்டியில் மாணவர்கள் 02 மாணவிகள் 15 கூடுதல் 17, கவிதைப் போட்டியில் மாணவர்கள் 04 மாணவிகள் 08 கூடுதல் 12, ஆக மொத்தம் 33