செய்திகள்

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் – பருவத் தேர்வுகள் காரணமாக ஒத்தி வைக்கப்பட்டப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான ஜவகர்லால் நேரு பேச்சுப் போட்டி இனிதே தொடங்கியது

பருவத் தேர்வுகள் காரணமாக ஒத்தி வைக்கப்பட்ட தஞ்சாவூர் மாவட்டப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான ஜவகர்லால் நேரு பேச்சுப் போட்டி இனிதே தொடங்கியது