செய்திகள்

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் – பேரறிஞர் அண்ணா, தந்தை பெரியார் மற்றும் அண்ணல் காந்தியடிகள் ஆகியோரின் பிறந்த நாள் பேச்சுப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் திரு. ஆ.ர.ராகுல்நாத் இ.ஆ.ப., அவர்கள் காசோலை மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கி சிறப்பித்தார்.

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் பேரறிஞர் அண்ணா, தந்தை பெரியார் மற்றும் அண்ணல் காந்தியடிகள் ஆகியோரின் பிறந்த நாள் பேச்சுப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் திரு. ஆ.ர.ராகுல்நாத் இ.ஆ.ப., அவர்கள் காசோலை மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கி சிறப்பித்தார்.