செய்திகள்

கரூர் மாவட்டம் – பேச்சு போட்டியில் வெற்றி பெற்ற பள்ளி கல்லூரி மாணவர்களுக்கான சான்று மற்றும் காசோலை மாவட்ட ஆட்சியரால் வழங்கப்பட்டது

கரூர் மாவட்டத்தில் அண்ணா மற்றும் தந்தை பெரியார் பிறந்த நாளுக்கு மாவட்ட அளவில் நடைபெற்ற பேச்சு போட்டியில் வெற்றி பெற்ற பள்ளி கல்லூரி மாணவர்களுக்கான சான்று மற்றும் காசோலை மாவட்ட ஆட்சியரால் வழங்கப்பட்டது

WhatsApp Image 2022-10-31 at 1.02.55 PM