செய்திகள்

மதுரை மாவட்டம் தமிழறிஞர்கள், எழுத்தாளர்கள் பிறந்தநாளை நினைவுகூரும் வகையில் நடத்தப்பெற்ற பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களுக்கான பேச்சுப் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுடன் குழு படம்.

மதுரை மாவட்டம் தமிழறிஞர்கள், எழுத்தாளர்கள் பிறந்தநாளை நினைவுகூரும் வகையில் நடத்தப்பெற்ற பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களுக்கான பேச்சுப் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுடன் குழு படம்.