செய்திகள்

திண்டுக்கல் மாவட்டம் தமிழறிஞர்கள்,எழத்தாளர்கள் நினைவு போற்றும் இலக்கிய பேச்சுப்போட்டியில் வெற்றிபெற்ற பள்ளி / கல்லூரி மாணவர்கள்

திண்டுக்கல் மாவட்டம் தமிழறிஞர்கள்,எழத்தாளர்கள் நினைவு போற்றும் இலக்கியக் கருத்தரங்கம் விழாவையொட்டி பள்ளி / கல்லூரி மாணவர்களுக்கான பேச்சுப்போட்டி யில் வெற்றிபெற்ற பள்ளி / கல்லூரி மாணவர்கள்.