செய்திகள்

ஆட்சிமொழிப் பயிலரங்கத்தில் தமிழ் வளர்ச்சி இயக்குநர் முனைவர் ந.அருள் அவர்கள் தலைமையேற்று தொடக்கவுரை வழங்கினார்

தமிழ் வளர்ச்சித் துறையின் சார்பில் சென்னை மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற அரசு அலுவலர் மற்றும் பணியாளர்களுக்கான ஆட்சிமொழிப் பயிலரங்கத்தில் தமிழ் வளர்ச்சி இயக்குநர் முனைவர் ந.அருள் அவர்கள் தலைமையேற்று தொடக்கவுரை வழங்கினார்