செய்திகள்

திண்டுக்கல் – புத்தகத் திருவிழாவில் கலந்துகொண்டு வாழ்த்துரை வழங்கிய நிகழ்வு

திண்டுக்கல் மாவட்ட நிருவாகம் சார்பில் இன்று நடைபெற்ற புத்தகத் திருவிழாவில் கலந்துகொண்டு வாழ்த்துரை வழங்கிய நிகழ்வு