செய்திகள்

இந்திய விடுதலையின் 75ஆம் ஆண்டு பவள விழா ஆண்டை முன்னிட்டு

இந்திய விடுதலையின் 75 ஆம் ஆண்டு பவள விழா ஆண்டை முன்னிட்டு இன்று 15.08.2021 தமிழ் வளர்ச்சித் துறை வளாகத்தில் தமிழ் வளர்ச்சி இயக்குநர் திரு.செ.சரவணன் இ.ஆ.ப. அவர்கள் தேசியக் கொடியை ஏற்றி, வணங்கி மரியாதை செலுத்தினர் . இந்நிகழ்வில் தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம் மற்றும் உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனத்தின் அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் பங்கேற்று கொடி வணக்கம் செலுத்தினர்.

மேலும் தமிழ் வளர்ச்சித் துரையின் 50ஆம் ஆண்டு பொன் விழாவினை முன்னிட்டு தமிழ் வளர்ச்சித் துறையிலும் , உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனத்திலும் சிறப்பாக பணியாற்றிய பணியாளர்களைப் பாராட்டி தமிழ் வளர்ச்சி இயக்குநர் அவர்கள் பணிப்பாராட்டுச் சான்றிதழை வழங்கிச் சிறப்பித்தர்