செய்திகள்

ஆட்சிமொழிக் கருத்தரங்கம் திருவண்ணாமலை மாவட்டம்- 2016 மற்றும் 2017ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்த வரைவு குறிப்புகள் எழுதிய பணியாளர்களுக்கு காசோலைகளையும் தமிழ் வளர்ச்சி இயக்குநர் அவர்கள் வழங்கிச் சிறப்புரையாற்றினார்.