செய்திகள்

தமிழ் வளர்ச்சித் துறை இளந்தமிழர் இலக்கியப் பட்டறை எட்டாம் ஆண்டு – 2019 – 2020 மாநில அளவில் பள்ளி கல்லூரி மாணவர்களுக்கான கவிதை , கட்டுரை, பேச்சுப் போட்டிகள், உலக தமிழ் சங்கம் மதுரை – 21.08.2019 அன்று நிகழ்வு.