செய்திகள்

அயல்நாடுகளில் தமிழ் இருக்கைகள் நிறுவுதல் தொடர்பாக மாண்புமிகு அமைச்சர் ஐயா அவர்களுடன் செர்மனி நாட்டின் பேராசிரியர்,இயக்குநர் ஐயா ஆகியோருடன் கலந்துரையாடல் நிகழ்வு.