செய்திகள்

அம்மா மென்பொருள் பயன்பாடு குறித்த செயல்முறை விளக்கம்

காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் அம்மா மென்பொருள் பயன்பாடு குறித்த செயல்முறை விளக்கம் காட்டும் நிகழ்ச்சி 17.08.2017 அன்று பிற்பகல் 03.00 மணி முதல் 05.30 மணி வரை நடைபெற்றது.

 

Leave a comment