செய்திகள்

மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் முனைவர் மா.நன்னன் அவர்களின் நூல்கள் அனைத்தும் நாட்டுடைமையாக்கப்பட்டு நூலுரிமை பரிவுத் தொகையான ரூ. 10 இலட்சத்திற்கான காசோலையை அவரின் துணைவியார் அவர்களிடம் வழங்கினார்.

மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் முனைவர் மா.நன்னன் அவர்களின் நூல்கள் அனைத்தும் நாட்டுடைமையாக்கப்பட்டு
நூலுரிமை பரிவுத் தொகையான ரூ. 10 இலட்சத்திற்கான காசோலையை அவரின் துணைவியார் அவர்களிடம் வழங்கினார்.

1