செய்திகள்

தேனி மாவட்டம் – அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு பள்ளி மாணவ மாணவிகளுக்கு இடையே நடத்தப்பட்ட பேச்சுப்போட்டி – வெற்றியாளர்களுடன்.

தேனி மாவட்டம் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு பள்ளி மாணவ மாணவிகளுக்கு இடையே நடத்தப்பட்ட பேச்சுப்போட்டி – வெற்றியாளர்களுடன்.

20