செய்திகள்

தலைமைச் செயலகத்தில் மாண்புமிகு தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் செய்தித்துறை அமைச்சர் அவர்கள், ஒரிசா மாநிலம் புவனேஸ்வர் தமிழ் சங்கத்தில் தமிழ் மொழியை கற்பிக்க வகுப்பறைகள் மற்றும் கட்டட விரிவாக்க பணிகளுக்கு தமிழ் வளர்ச்சித் துறை சார்பில் ரூபாய் 15 இலட்சத்திற்கான காசோலையை வழங்கினார்.

தலைமைச் செயலகத்தில் மாண்புமிகு தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் செய்தித்துறை அமைச்சர் அவர்கள், ஒரிசா மாநிலம் புவனேஸ்வர் தமிழ் சங்கத்தில் தமிழ் மொழியை கற்பிக்க வகுப்பறைகள் மற்றும் கட்டட விரிவாக்க பணிகளுக்கு தமிழ் வளர்ச்சித் துறை சார்பில் ரூபாய் 15 இலட்சத்திற்கான காசோலையை வழங்கினார்.