செய்திகள்

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் – முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்களின் பிறந்தநாள் பேச்சுப் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுடன் குழு புகைப்படம்.

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் இன்று நடைபெற்ற முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்களின் பிறந்தநாள் பேச்சுப் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுடன் குழு புகைப்படம்.