செய்திகள்

திருச்சி மாவட்டம் – தமிழ்நாடு நாள் விழா சார்பில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு பேரணி நடைபெற்றுவருகிறது.

திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் தமிழ்நாடு நாள் விழா சார்பில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு பேரணி நடைபெற்றது.