செய்திகள்

மாண்புமிகு அமைச்சர் திரு. மு. பெ. சாமிநாதன் அவர்கள் பழந்தமிழர் வாழ்வியல் காட்சிக்கூடதை பார்வையிட்டார்.

மாண்புமிகு தமிழ் வளர்ச்சி, செய்தி மற்றும் விளம்பரம், திரைப்படத் தொழில் நுட்பவியல் மற்றும் திரைப்படச் சட்டம், பத்திரிகை அச்சுக் காகிதக் கட்டுப்பாடு, எழுதுபொருள் மற்றும் அச்சுத்துறை மற்றும் அரசு அச்சகம், அமைச்சர் திரு. மு. பெ. சாமிநாதன் அவர்கள் பழந்தமிழர் வாழ்வியல் காட்சிக்கூடதை பார்வையிட்டார். உடன் தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் செய்தித் துறை, அரசுச் செயலாளர் மரு. இரா. செல்வராஜ் இ.ஆ.ப., மற்றும் தமிழ் வளர்ச்சித் துறை இயக்குநர் முனைவர் ந. அருள், பழந்தமிழர் வாழ்வியல் காட்சிக்கூடம் பொறுப்பாளர் முனைவர் ஆ.மணவழகன் உள்ளனர்.