செய்திகள்

நாமக்கல் மாவட்டம் – அண்ணல் அம்பேத்கர் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கான பேச்சுப் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்கள்.

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் அண்ணல் அம்பேத்கர் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கான பேச்சுப் போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்கள் விபரம் மற்றும் குழு புகைப்படம்.