செய்திகள்

தென்காசி மாவட்டம் – பள்ளி மாணவர்களுக்கான கவிதை கட்டுரை பேச்சுப்போட்டி யில் வெற்றி பெற்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு பாராட்டுச்சான்றிதழும் வழங்கப்பட்டது.

தென்காசி மாவட்டம் – பள்ளி மாணவர்களுக்கான கவிதை கட்டுரை பேச்சுப்போட்டி யில் வெற்றி பெற்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு பாராட்டுச்சான்றிதழும் வழங்கப்பட்டது.