செய்திகள்

சென்னை மாவட்டம் – பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கான கவிதை கட்டுரை பேச்சுப்போட்டி யில் வெற்றி பெற்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு பரிசும் பாராட்டுச்சான்றிதழும் வழங்கப்பட்டது.

சென்னை மாவட்டம் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கான கவிதை கட்டுரை பேச்சுப்போட்டி யில் வெற்றி பெற்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு தமிழ் வளர்ச்சி இயக்குநர் அவ்வை ந.அருள் அவர்கள் பரிசும் பாராட்டுச்சான்றிதழும் வழங்கி சிறப்பித்தார்.

WhatsApp Image 2023-07-14 at 1.07.41 PM