செய்திகள்

சென்னை மாவட்டம் – கல்லூரி மாணவர்களிடையே நடத்தப்பெற்ற கவிதைப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு பாராட்டுச்சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டது.

சென்னை மாவட்டம் – கல்லூரி மாணவர்களிடையே நடத்தப்பெற்ற கவிதைப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு பாராட்டுச்சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டது.

WhatsApp Image 2023-07-07 at 5.25.56 PM