செய்திகள்

மாண்புமிகு பள்ளிக்கல்வி அமைச்சர் தலைமையில் அனைத்துத்துறை ஆய்வுக்கூட்டம் திருச்சியில் நடைபெற்றுகொண்டிருக்கிறது.

மாண்புமிகு பள்ளிக்கல்வி அமைச்சர் தலைமையில் அனைத்துத்துறை ஆய்வுக்கூட்டம் திருச்சியில் இன்று 9.45 மணிக்கு தொடங்கி நடைபெற்றுகொண்டிருக்கிறது.