செய்திகள்

நீலகிரி மாவட்டம் – கல்லூரி மாணவர்களுக்கான கவிதை,கட்டுரை,பேச்சுப்போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு காசோலையும், சான்றிதழ்களும் வழங்கப்பெற்றது.

கல்லூரி மாணவர்களுக்கான கவிதை,கட்டுரை,பேச்சுப்போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு காசோலையும், சான்றிதழ்களும் வழங்கப்பெற்றது.