செய்திகள்

கரூர் மாவட்டம் – கல்லூரி மாணவர்களுக்கான கவிதை , கட்டுரை , பேச்சுப் போட்டிகளில் வெற்றிபெற்ற மாணவர்களுக்கு சான்றிதழ் மற்றும் காசோலை வழங்கிய நிகழ்வு.

கரூர் மாவட்டத்தில் கல்லூரி மாணவர்களுக்கான கவிதை , கட்டுரை , பேச்சுப் போட்டிகளில் வெற்றிபெற்ற மாணவர்களுக்கு சான்றிதழ் மற்றும் காசோலைகளை மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் வழங்கிய நிகழ்வு.