செய்திகள்

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் – தொல்காப்பியர் சிலைக்கு பத்மநாபபுரம் சார் ஆட்சியர் திரு.கௌசிக் இ.ஆ.ப அவர்கள் மாலை அணிவித்து மலர்தூவி சிறப்பு செய்தார்கள்.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் – சித்திரை முழுமதி நாளில் தொல்காப்பியர் சிலைக்கு பத்மநாபபுரம் சார் ஆட்சியர் திரு.கௌசிக் இ.ஆ.ப அவர்கள் மாலை அணிவித்து மலர்தூவி சிறப்பு செய்தார்கள்.