செய்திகள்

தென்காசி மாவட்டம் – மாங்குடி மருதனார் நினைவுத்தூணிற்கு மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களால் மலர்தூவி வணக்கம் செய்த நிகழ்வு.

தென்காசி மாவட்டம் – மாங்குடி மருதனார் நினைவுத்தூணிற்கு மாவட்ட ஆட்சியர் திரு. D. ரவிச்சந்திரன்..இ.ஆ.ப.,
அவர்களால் மலர்தூவி வணக்கம் செய்த நிகழ்வு.