செய்திகள்

நாமக்கல் மாவட்டம் – கவிதை, கட்டுரை மற்றும் பேச்சுப்போட்டியில் வெற்றிபெற்ற மாணவர்களுடன் குழு புகைப்படம்.

நாமக்கல் மாவட்டம் – கவிதை, கட்டுரை மற்றும் பேச்சுப்போட்டியில் வெற்றிபெற்ற மாணவர்களுடன் குழு புகைப்படம். போட்டியில் வெற்றிபெற்ற மாணவர்களின் பெயர் விவரம்.