பணியாளர்கள்

IMG_20190626_230434
பெயர் : திருமதி பி. வசந்தகுமாரி
பதவி : கண்காணிப்பாளர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 20.03.2001
ஓய்வு பெறும் நாள் : 31.03.2028
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்
மாவட்டம் : சென்னை
அலுவலக எண் : 044-28190412
PicsArt_06-28-03.24.01
பெயர் : திருமதி கு.இராணி
பதவி : கண்காணிப்பாளர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 03.12.1990
ஓய்வு பெறும் நாள் : 31.08.2026
பணிபுரியும் அலுவலகம் : மண்டிலத் தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம்
மாவட்டம் : சேலம்
அலுவலக எண் : 0427 – 2417741
PicsArt_06-27-06.12.20
பெயர் : திருமதி ச.சீதாலெட்சுமி
பதவி : கண்காணிப்பாளர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 03.08.2009
ஓய்வு பெறும் நாள் : 30.06.2038
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்
மாவட்டம் : சென்னை
அலுவலக எண் : 044-28190412
PicsArt_06-27-04.47.13
பெயர் : திருமதி செ.சீலாசெபரூபி
பதவி : கண்காணிப்பாளர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 04.08.2009
ஓய்வு பெறும் நாள் : 31.05.2025
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்
மாவட்டம் : சென்னை
அலுவலக எண் : 044-28190412
d39e8fa1-9d02-4d64-9acc-07bdc7d4fbb8
பெயர் : திருமதி க.பாப்பாலட்சுமி
பதவி : கண்காணிப்பாளர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 03.08.2009
ஓய்வு பெறும் நாள் : 31.03.2036
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்
மாவட்டம் : சென்னை
அலுவலக எண் : 044-28190412
V.SANTHI MADURI DD OFFICE ASSISTANT (1)
பெயர் : திருமதி வே.சாந்தி
பதவி : கண்காணிப்பாளர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 06.08.2009
ஓய்வு பெறும் நாள் : 31.07.2040
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்
மாவட்டம் : சென்னை
அலுவலக எண் : 044-28190412
224174169224175141224174175224174190
பெயர் : திருமதி சி.சுகன்யா
பதவி : கண்காணிப்பாளர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 03.08.2009
ஓய்வு பெறும் நாள் : 30.06.2039
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்
மாவட்டம் : சென்னை
அலுவலக எண் : 044-28190412
subhu
பெயர் : திருமதி மு.சுப்புலட்சுமி
பதவி : கண்காணிப்பாளர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 08.04.2010
ஓய்வு பெறும் நாள் : 28.02.2045
பணிபுரியும் அலுவலகம் : மண்டிலத் தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம்
மாவட்டம் : திருநெல்வேலி
அலுவலக எண் : 0462-2502521
R.Sivasankari Assistant
பெயர் : திருமதி இரா.சிவசங்கரி
பதவி : கண்காணிப்பாளர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 05.04.2010
ஓய்வு பெறும் நாள் : 30.04.2039
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்
மாவட்டம் : விருதுநகர்
அலுவலக எண் : 04562-252596
Image i
பெயர் : திருமதி கி.இரா.சாந்தி
பதவி : உதவியாளர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 06.10.2006
ஓய்வு பெறும் நாள் : 31.07.2027
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்
மாவட்டம் : சென்னை
அலுவலக எண் : 044-28190412
WhatsApp Image 2019-06-28 at 13.40.10
பெயர் : திரு.எ.பழனி
பதவி : உதவியாளர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 26.11.2010
ஓய்வு பெறும் நாள் : 31.03.2029
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்
மாவட்டம் : சென்னை
அலுவலக எண் : 044-28190412
indra
பெயர் : திருமதி சி.இந்திரா
பதவி : உதவியாளர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 26.11.2010
ஓய்வு பெறும் நாள் : 30.06.2024
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம்
மாவட்டம் : ஈரோடு
அலுவலக எண் : 0424-2260607
santhi
பெயர் : திருமதி ப.சாந்தி
பதவி : உதவியாளர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 26.11.2010
ஓய்வு பெறும் நாள் : 31.05.2024
பணிபுரியும் அலுவலகம் : மண்டிலத் தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம்
மாவட்டம் : சேலம்
அலுவலக எண் : 0427-2417741
IMG_20190626_225904
பெயர் : திருமதி வே.வினோதராணி
பதவி : உதவியாளர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 09.10.2009
ஓய்வு பெறும் நாள் : 31.03.2039
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்
மாவட்டம் : சென்னை
அலுவலக எண் : 044-28190412
செகந்நாதன் உதவியாளர்
பெயர் : திரு.க.ஜெகநாதன்
பதவி : உதவியாளர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 15.07.1998
ஓய்வு பெறும் நாள் : 30.04.2031
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்
மாவட்டம் : பெரம்பலூர்
அலுவலக எண் : 04328-225988
IMG_20190625_151512
பெயர் : திருமதி கா.சித்ரா
பதவி : உதவியாளர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 29.06.2012
ஓய்வு பெறும் நாள் : 31.07.2034
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்
மாவட்டம் : சென்னை
அலுவலக எண் : 044-28190412
Kavitha Assistant Krishnagiri
பெயர் : திருமதி ஆ.கவிதா
பதவி : உதவியாளர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 08.03.2013
ஓய்வு பெறும் நாள் : 31.07.2043
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சித் உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்
மாவட்டம் : கிருட்டினகிரி
அலுவலக எண் : 04343-236911
PicsArt_06-27-05.41.54
பெயர் : திருமதி மு.சாந்தி
பதவி : உதவியாளர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 04.03.2013
ஓய்வு பெறும் நாள் : 31.07.2028
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்
மாவட்டம் : சென்னை
அலுவலக எண் : 044-28190412
IMG-20190619-WA0041_2
பெயர் : செல்வி மு.சர்மிளா பானு
பதவி : உதவியாளர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 07.03.2013
ஓய்வு பெறும் நாள் : 31.05.2037
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்
மாவட்டம் : நாமக்கல்
அலுவலக எண் : 04286 – 281264
arul
பெயர் : திருமதி இரா.அருட்செல்வி
பதவி : உதவியாளர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 06.03.2013
ஓய்வு பெறும் நாள் : 31.05.2032
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்
மாவட்டம் : சென்னை
அலுவலக எண் : 044-28190412
jeeva
பெயர் : திருமதி மு.ஜீவா
பதவி : உதவியாளர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 04.03.2013
ஓய்வு பெறும் நாள் : 31.05.2038
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்
மாவட்டம் : சென்னை
அலுவலக எண் : 044-28190412
IMG_20190626_131226
பெயர் : திருமதி ஜெ.சாவித்திரி
பதவி : உதவியாளர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 14.03.2013
ஓய்வு பெறும் நாள் : 31.10.2029
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்
மாவட்டம் : திருவள்ளூர்
அலுவலக எண் : 044 29595450
க. மலையரசி உதவியாளர், தஞ்சாவூர்
பெயர் : திருமதி க.மலையரசி
பதவி : உதவியாளர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 07.03.2013
ஓய்வு பெறும் நாள் : 31.03.2052
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம்
மாவட்டம் : தூத்துக்குடி
அலுவலக எண் : 0461-2341499
9894368678=02
பெயர் : செல்வி க.சுஜாதா
பதவி : உதவியாளர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 13.03.2013
ஓய்வு பெறும் நாள் : 31.05.2036
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்
மாவட்டம் : கரூர்
அலுவலக எண் : 04324-255077
????????????????????????????????????
பெயர் : திரு.கி.சுப்புராமன்
பதவி : உதவியாளர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 10.08.2009
ஓய்வு பெறும் நாள் : 31.01.2044
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்
மாவட்டம் : புதுக்கோட்டை
அலுவலக எண் : 04322-228840
Vennila
பெயர் : திருமதி து.வெண்ணிலா
பதவி : உதவியாளர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 15.03.2013
ஓய்வு பெறும் நாள் : 31.05.2044
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்
மாவட்டம் : சிவகங்கை
அலுவலக எண் : 04575-241487
suganya photo
பெயர் : திருமதி சு.சுகன்யா
பதவி : உதவியாளர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 01.07.2013
ஓய்வு பெறும் நாள் : 30.06.2049
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்
மாவட்டம் : சென்னை
அலுவலக எண் : 044-28190412
IMG_20190625_151616
பெயர் : முனைவர் சு.புவனேசுவரி
பதவி : உதவியாளர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 04.03.2013
ஓய்வு பெறும் நாள் : 30.06.2039
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்
மாவட்டம் : சென்னை
அலுவலக எண் : 044-28190412
IMG_20190703_131522
பெயர் : திருமதி சு.மாலதி
பதவி : உதவியாளர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 25.05.2013
ஓய்வு பெறும் நாள் : 31.05.2037
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்
மாவட்டம் : சென்னை
அலுவலக எண் : 044-28190412
IMG_20190626_225336
பெயர் : திருமதி மு.விமலா
பதவி : உதவியாளர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 13.03.2013
ஓய்வு பெறும் நாள் : 31.08.2038
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்
மாவட்டம் : சென்னை
அலுவலக எண் : 044-28190412
A.SANGAMITHRA WORLD TAMIL SANGAM MADURAI ASSISTANT
பெயர் : திருமதி அ.சங்கமித்ரா
பதவி : உதவியாளர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 12.04.2010
ஓய்வு பெறும் நாள் : 30.06.2043
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம்
மாவட்டம் : மதுரை
அலுவலக எண் : 0452-2530711
rajalakshmi
பெயர் : திருமதி பெ.இராசலெட்சுமி
பதவி : உதவியாளர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 30.5.2014
ஓய்வு பெறும் நாள் : 30.6.2033
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்
மாவட்டம் : திண்டுக்கல்
அலுவலக எண் : 0451-2461585
WhatsApp Image 2020-03-18 at 16.27.42
பெயர் : திருமதி மா.ஜோதி
பதவி : உதவியாளர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 27.05.2014
ஓய்வு பெறும் நாள் : 31.07.2030
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்
மாவட்டம் : தருமபுரி
அலுவலக எண் : 04324 – 230774
வேலூர் உதவியாளர் மூ.கோமதி
பெயர் : திருமதி மூ.கோமதி
பதவி : உதவியாளர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 19.11.2014
ஓய்வு பெறும் நாள் : 31.05.2049
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்
மாவட்டம் : காஞ்சிபுரம்
அலுவலக எண் : 044 27233969
Asst. Suganthi
பெயர் : திருமதி சு.சுகந்தி
பதவி : உதவியாளர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 22.08.2014
ஓய்வு பெறும் நாள் : 30.06.2045
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம்
மாவட்டம் : கோயம்புத்தூர்
அலுவலக எண் : 0422-2300718
PicsArt_06-27-05.29.06
பெயர் : திருமதி அ.விஜி
பதவி : உதவியாளர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 18.08.2014
ஓய்வு பெறும் நாள் : 31.08.2042
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்
மாவட்டம் : சென்னை
அலுவலக எண் : 044-28190412
PicsArt_06-27-06.19.40
பெயர் : திருமதி மு.கற்பகவள்ளி
பதவி : உதவியாளர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 20.08.2014
ஓய்வு பெறும் நாள் : 28.02.2034
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்
மாவட்டம் : சென்னை
அலுவலக எண் : 044-28190412
photo new
பெயர் : திரு.ஏ.பொன்னுரங்கம்
பதவி : உதவியாளர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 27.08.2014
ஓய்வு பெறும் நாள் : 30.06.2047
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம்
மாவட்டம் : வேலூர்
அலுவலக எண் : 0416 2256166
d
பெயர் : திருமதி இர.கோபிதா
பதவி : உதவியாளர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 20.08.2014
ஓய்வு பெறும் நாள் : 31.07.2040
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்
மாவட்டம் : திருவண்ணாமலை
அலுவலக எண் : 04175 – 232927
scan0052
பெயர் : திருமதி மா.தமிழ்செல்வி
பதவி : உதவியாளர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 19.11.2014
ஓய்வு பெறும் நாள் : 31.05.2043
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்
மாவட்டம் : கன்னியாகுமரி
அலுவலக எண் : 04652-234508
bHAVANI
பெயர் : திருமதி சி.பவானி
பதவி : உதவியாளர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 13.12.2012
ஓய்வு பெறும் நாள் : 30.09.2042
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்
மாவட்டம் : தஞ்சாவூர்
அலுவலக எண் : 04362 – 271530
Typ. Manimegalai
பெயர் : திருமதி து.மணிமேகலை
பதவி : உதவியாளர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 29.09.2016
ஓய்வு பெறும் நாள் : 31.05.2050
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம்
மாவட்டம் : திருப்பூர்
அலுவலக எண் : 0421-2971183
sENTHILKUMAR
பெயர் : திரு.சோ.செந்தில்குமார்
பதவி : உதவியாளர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 09.11.2016
ஓய்வு பெறும் நாள் : 30.11.2044
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்
மாவட்டம் : நீலகிரி
அலுவலக எண் : 0423–2449251
WhatsApp Image 2020-03-17 at 16.55.07
பெயர் : திரு.சீ. சிற்றரசன்
பதவி : உதவியாளர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 25.01.2016
ஓய்வு பெறும் நாள் : 31.07.2048
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்
மாவட்டம் : அரியலூர்
அலுவலக எண் : 04329–228188
New Doc 2019-04-16 09.48.14_2
பெயர் : திருமதி சு.ஜெயலட்சுமி
பதவி : உதவியாளர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 02.06.2014
ஓய்வு பெறும் நாள் : 30.10.2030
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்
மாவட்டம் : கடலூர்
அலுவலக எண் : 04142-292039
சீ.சுதா தட்டச்சர்
பெயர் : திருமதி சீ.சுதா
பதவி : உதவியாளர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 22.04.2013
ஓய்வு பெறும் நாள் : 30.06.2046
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம்
மாவட்டம் : திருச்சிராப்பள்ளி
அலுவலக எண் : 0431-2401031
Untitled-1
பெயர் : திரு.ஆ.லியாகத் அலி
பதவி : உதவியாளர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 01.02.2017
ஓய்வு பெறும் நாள் : 30.04.2054
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்
மாவட்டம் : நாகப்பட்டினம்
அலுவலக எண் : 04365-251281
purushothamman assistant
பெயர் : திரு.ஜா. பா. புருசோத்தமன்
பதவி : உதவியாளர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 06.12.2019
ஓய்வு பெறும் நாள் : 28.02.2038
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்
மாவட்டம் : தேனி
அலுவலக எண் : 04546-251030

இளநிலை உதவியாளர்

ஆனந்தபாபு இளநிலை உதவியாளர்
பெயர் : திரு.கா.ஆனந்த பாபு
பதவி : இளநிலை உதவியாளர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 08.03.2019
ஓய்வு பெறும் நாள் : 31.08.2053
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்
மாவட்டம் : சென்னை
அலுவலக எண் : 044-28190412
IMG_0001
பெயர் : திரு.த.பழனி
பதவி : இளநிலை உதவியாளர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 12.02.2020
ஓய்வு பெறும் நாள் : 31.01.2044
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்
மாவட்டம் : சென்னை
அலுவலக எண் : 044-28190412
ram
பெயர் : திரு.ச.இரமேசு
பதவி : இளநிலை உதவியாளர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 21.12.1998
ஓய்வு பெறும் நாள் : 31.01.2036
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்
மாவட்டம் : சென்னை
அலுவலக எண் : 044-28190412
சுருக்கெழுத்துத் தட்டச்சர்
ஜீவானந்தம் சுருக்கெழுத்து தட்டச்சர் (2)
பெயர் : திரு.ரா.ஜீவானந்தம்
பதவி : சுருக்கெழுத்துத் தட்டச்சர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 10.02.2021
ஓய்வு பெறும் நாள் : 28.02.2055
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்
மாவட்டம் : சென்னை
அலுவலக எண் : 044-28190412
தட்டச்சர்
WhatsApp Image 2020-03-17 at 18.10.07
பெயர் : திரு.ஆ.பாண்டுரங்கன்
பதவி : தட்டச்சர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 03.05.2012
ஓய்வு பெறும் நாள் : 30.05.2046
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்
மாவட்டம் : திருவண்ணாமலை
அலுவலக எண் : 04175–232927
L.RAMALINGAM - TYPIST - THOOTHUKUDI-PHOTO
பெயர் : திரு.இல.ராமலிங்கம்
பதவி : தட்டச்சர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 17.11.2014
ஓய்வு பெறும் நாள் : 31.03.2046
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம்
மாவட்டம் : தூத்துக்குடி
அலுவலக எண் : 0461-2341499
vijaylakshmi
பெயர் : திருமதி மோ.விஜயலட்சுமி
பதவி : தட்டச்சர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 22.04.2016
ஓய்வு பெறும் நாள் : 31.05.2039
பணிபுரியும் அலுவலகம் : மண்டிலத் தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம்
மாவட்டம் : திருநெல்வேலி
அலுவலக எண் : 0462-2502521
அன்புமணி தட்டச்சர்
பெயர் : திரு.சு.அன்புமணி
பதவி : தட்டச்சர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 08.03.2019
ஓய்வு பெறும் நாள் : 30.11.2035
பணிபுரியும் அலுவலகம் : மண்டிலத் தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம்
மாவட்டம் : சேலம்
அலுவலக எண் : 0427 2417741
PicsArt_06-28-04.10.26
பெயர் : திரு.வீ.வடிவேலு
பதவி : தட்டச்சர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 07.03.2019
ஓய்வு பெறும் நாள் : 31.05.2057
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்
மாவட்டம் : சென்னை
அலுவலக எண் : 044-28190412
Photo0001
பெயர் : திருமதி சி. தமிழ்ச்செல்வி
பதவி : தட்டச்சர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 06.03.2019
ஓய்வு பெறும் நாள் : 30.03.2045
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்
மாவட்டம் : விழுப்புரம்
அலுவலக எண் : 04146-221366
PicsArt_06-28-06.06.39
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.ஜெ.சத்தியராஜ்
தட்டச்சர்
:08.03.2019
:31.05.2052
தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம்,
ஈரோடு
0424-2260607
கேசவராஜி தட்டச்சர்
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.மா.கேசவராஜி
தட்டச்சர்
:08.03.2019
:30.06.2056
தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்,
சென்னை
044-28190412
MUTHUSWAMY
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.சு.முத்துசாமி
தட்டச்சர்
:13.03.2019
:31.12.2049
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,
இராமநாதபுரம்
04567 – 232130
த. விஜய் தட்டச்சர்
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.த.விஜய்
தட்டச்சர்
:08.03.2019
:31.03.2056
தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்,
சென்னை
044 28190412
R.GOKUL MADURI DD OFFICE TYPIST
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.இரா.கோகுல்
தட்டச்சர்
:07.03.2019
:31.05.2051
தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம்,
மதுரை
0452-2530711
S.Meshak Typist
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.சி.மேஷாக்
தட்டச்சர்
:08.03.2019
:31.05.2052
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,
விருதுநகர்
04562 – 252596
PUSHPALATHA PHOTO
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திருமதி த. புஷ்பலதா
தட்டச்சர்
:08.03.2019
:31.05.2052
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,
காஞ்சிபுரம்
044-27233969
பா. சூர்யாஸ்ருதி - தட்டச்சர் - தஞ்சாவூர்
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
செல்வி பா.சூர்யாஸ்ருதி
தட்டச்சர்
:08.03.2019
:30.09.2054
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,
தஞ்சாவூர்
0436 2271530
123
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.சே.விஜயகுமார்
தட்டச்சர்
:11.03.2019
:30.06.2055
தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம்,
திண்டுக்கல்
0451-2461585
திருமதி. மு. சாந்தகுணா - தட்டச்சா் - திருவாரூர் மாவட்டம்.
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திருமதி மு. சாந்தகுணா
தட்டச்சர்
:19.03.2019
:30.06.2052
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,
திருவாரூா்
04366-224600
IMG_20190626_225951
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.இரா.சதீஷ்
தட்டச்சர்
:08.03.2019
:30.06.2051
தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்,
சென்னை
044-28190412
003
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திருமதி சு.மணிமேகலா
தட்டச்சர்
:13.03.2019
:28.02.2055
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,
கன்னியாகுமரி
04652 -234508
New Doc 2019-06-19 14.34.43
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.ஜெ.உதயரசன்.
தட்டச்சர்
:11.03.2019
:30.06.2056
தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்,
சென்னை
044-28190412
IMG_20190626_230909
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திருமதி மா.புவனேஸ்வரி
தட்டச்சர்
:08.03.2019
:30.04.2052
தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்,
சென்னை
044-28190412
Created by Readiris, Copyright IRIS 2010
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திருமதி ஹ.இஸ்மத்பர்ஜான்
தட்டச்சர்
:06.03.2019
:31.07.2047
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,
நாகப்பட்டினம்
04365-251281
WhatsApp Image 2020-03-18 at 15.51.45
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
செல்வி வி. அருள் மேரி
தட்டச்சர்
:11.03.2019
:23.12.2048
தமிழ் வளர்ச்சித் உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,
நீலகிரி
0423 – 2449251
Moovendhar 20190618_140341
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.மு.மூவேந்தன்
தட்டச்சர்
:30.09.2013
:30.04.2033
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,
கடலூர்
04142-292039
வைத்தீஸ்வரி தட்டச்சர்
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
செல்வி ச.வைத்தீஸ்வரி
தட்டச்சர்
:08.02.2021
:30.06.2057
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,,
கரூர்
04324-255077
ராஜேஸவரி தட்டச்சர்
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திருமதி வே.ராஜேஸ்வரி
தட்டச்சர்
:10.02.2021
:30.06.2050
தமிழ் வளர்ச்சித் உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,
பெரம்பலூர்
04328 225988
அழகுமாரி தட்டச்சர்
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
செல்வி ச.அழகுமாரி
தட்டச்சர்
:11.02.2021
:28.02.2057
தமிழ் வளர்ச்சித் உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,
தேனி
04546-251030
காந்திமதி தட்டச்சர்
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திருமதி க.காந்திமதி
தட்டச்சர்
:08.02.2021
:31.03.2037
தமிழ் வளர்ச்சித் உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,
நாமக்கல்
04286-292164
girija typist
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திருமதி கு.கிரிஜா
தட்டச்சர்
:08.02.2021
:30.06.2051
தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்,
சென்னை
044-28190412
????????????????????????????????????
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.தெ.ராமகிருஷ்ணன்
தட்டச்சர்
:11.02.2021
:31.12.2053
தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்,
சென்னை
044-28190412
கிருஷ்ணமூர்த்தி தட்டச்சர்
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.நா.கிருஷ்ணமூர்த்தி
தட்டச்சர்
:08.02.2021
:30.06.2056
தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம்,
திருச்சிராப்பள்ளி
0431 2401031
முனுசாமி தட்டச்சர்
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.ந.முனுசாமி
தட்டச்சர்
:15.02.2021
:28.02.2053
தமிழ் வளர்ச்சித் உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,
கிருட்டினகிரி
04343-236911
IMG-20210708-WA0014
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
செல்வி சு.அமிர்தேஸ்வரி
தட்டச்சர்
:08.02.2021
:31.05.2058
தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம்,
வேலூர்
0416-2256166
விஜயலட்சுமி தட்டச்சர்
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திருமதி த.விஜயலட்சுமி
தட்டச்சர்
:11.02.2021
:30.09.2055
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,
திருவள்ளூர்
044-29595450
சைலஜா தட்டச்சர்
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திருமதி ச.சைலஜா
தட்டச்சர்
:09.02.2021
:31.01.2054
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,
புதுக்கோட்டை
04322-228840
சிராஜீதீன் தட்டச்சர்
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.பு.சிராஜூதீன்
தட்டச்சர்
:08.02.2021
:30.06.2037
தமிழ் வளர்ச்சித் உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,
சிவகங்கை
04575 241487
தி. லூர்து சேவியர் - அ.உ (சி.நி) தஞ்சாவூர்
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.தி.லூர்து சேவியர்
அலுவலக உதவியாளர்
:09.07.1998
:30.06.2030
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,
தஞ்சாவூர்
0436 2271530
WhatsApp Image 2020-03-18 at 15.42.44
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.பொ.மணிகண்டன்
அலுவலக உதவியாளர்
:26.12.2000
:30.04.2024
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,
நீலகிரி
0423 – 2449251
வேலூர் சிறப்பு நிலை அலுவலக உதவியாளர் திருமதி,. ச,இராமு
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திருமதி ச.இராமு
அலுவலக உதவியாளர்
:23.05.1997
:31.05.2031
தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம்,
வேலூர்
0416 2256166
WhatsApp Image 2020-03-19 at 10.54.27
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.இரா.செல்வராசு
அலுவலக உதவியாளர்
:13.11.1991
:31.05.2032
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,
தேனி
04546-251030
vadivel
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.ஏ.வடிவேல்
அலுவலக உதவியாளர்
:02.04.2008
:31.05.2032
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,
திருவள்ளூர்
044 29595450
31274A97
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திருமதி மு.மலைநீலி
அலுவலக உதவியாளர்
:08.08.2008
:30.04.2027
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,
காஞ்சிபுரம்
044-27233969
????????????????????????????????????
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.ரெ.வெங்கட்ராமன்
தெரிவுநிலை அலுவலக உதவியாளர்
:11.09.2008
:31.03.2023
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,
கடலூர்
04142-292039
அ லதா அலுவலக உதவியாளர்
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திருமதி அ.லதா
அலுவலக உதவியாளர்
:06.04.2010
:31.07.2033
தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்,
சென்னை
044-28190412
WhatsApp Image 2020-03-17 at 17.26.02
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.ச.வேல்முருகன்
அலுவலக உதவியாளர்
:16.07.2010
:31.05.2045
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,
தருமபுரி
04324-230774
Palanisamy
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.சு.பழநிச்சாமி
அலுவலக உதவியாளர்
:20.12.2010
:31.5.2031
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,
திண்டுக்கல்
0451-2461585
WhatsApp Image 2020-03-17 at 17.27.21
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திருமதி சு.புனிதவதி
அலுவலக உதவியாளர்
:10.01.2016
:31.05.2031
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,
அரியலூர்
04329-228188
IMG_20190626_231452
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.சு.இன்பராஜ்
அலுவலக உதவியாளர்
:20.05.2009
:30.04.2028
தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்,
சென்னை
044-28190412
IMG_20190626_230532
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திருமதி து.புனிதா
அலுவலக உதவியாளர்
:06.01.2012
:30.04.2034
தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்,
சென்னை
044-28190412
002
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திருமதி மு.இராஜேஸ்வரி
அலுவலக உதவியாளர்
:04.07.2012
:30.04.2030
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,
கன்னியாகுமரி
04652-234508
ttt
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திருமதி த.தமிழ்ச்செல்வி
அலுவலக உதவியாளர்
:28.08.2012
:30.06.2036
தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்,
சென்னை
044-28190412
PicsArt_06-28-02.50.49
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.கா.திலீப்குமார்
அலுவலக உதவியாளர்
:16.11.2012
:30.04.2040
தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்,
சென்னை
044-28190412
muniyasamy
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.ஆ.முனியசாமி
அலுவலக உதவியாளர்
:02.05.2013
:31.05.2040
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,
சிவகங்கை
04575-241487
திரு. செ. பாிசுத்தம் - அலுவலக உதவியாளா் - திருவாரூர் மாவட்டம்
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.செ.பரிசுத்தம்
அலுவலக உதவியாளர்
:07.10.2013
:29.02.2024
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,
திருவாரூர்
04366-224600
IMG_20190619_173037641 (1)
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திருமதி சி.மகேசுவரி
அலுவலக உதவியாளர்
:07.01.2015
:30.06.2045
தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம்,
ஈரோடு
0424-2260607
PicsArt_06-28-01.34.43
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.கி.கஜபதி
அலுவலக உதவியாளர்
:07.11.2016
:30.06.2038
தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்,
சென்னை
044-28190412
தாவூத் பாட்ஷா
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.மு.தாவூத் பாட்ஷா
அலுவலக உதவியாளர்
:08.06.2016
:30.06.2046
தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம்,
திருப்பூர்
0421-2971183
IMG_20190626_225431
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.சி.முருகானந்தம்
அலுவலக உதவியாளர்
:14.11.2016
:30.06.2044
தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்,
சென்னை
044-28190412
WhatsApp Image 2020-03-17 at 17.26.53
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.ச.எசேக்கியல்
அலுவலக உதவியாளர்
:14.11.2016
:30.11.2052
தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்,
சென்னை
044-28190412
Exif_JPEG_420
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.க.நித்தியானந்தம்
அலுவலக உதவியாளர்
:14.11.2016
:30.05.2047
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,
திருவண்ணாமலை
04175 – 232927
WhatsApp Image 2020-03-19 at 18.49.17
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திருமதி மு.வீரலட்சுமி
அலுவலக உதவியாளர்
:17.11.2016
:31.05.2043
மண்டலத் தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம்,
தூத்துக்குடி
0461-2341499
WhatsApp Image 2019-11-20 at 17.58.08
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.பா.உமாபதி
அலுவலக உதவியாளர்
:20.12.2016
:30.04.2053
தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்,
சென்னை
044-28190412
IMG-20190702-WA0001
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.கி.தினேஷ்
அலுவலக உதவியாளர்
:08.11.2016
:31.08.2050
தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்,
சென்னை
044-28190412
004
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.மு.இரஞ்சித்குமார்
அலுவலக உதவியாளர்
:09.07.2018
:31.05.2054
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,
கிருட்டினகிரி
04343-236911
vennila
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திருமதி டி.வெண்ணிலா
அலுவலக உதவியாளர்
:22.07.2019
:31.8.2056
தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம்,
திருச்சிராப்பள்ளி
0431  – 2401031
WhatsApp Image 2020-03-18 at 16.12.15
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.ப.சுரேஷ்
அலுவலக உதவியாளர்
:10.09.2019
:31.10.2053
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,
கரூர்
04324-255077
img436 (2)
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.ந.கோவிந்தராஜ்
அலுவலக உதவியாளர்
:10.09.2019
:30.04.2051
தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம்,
தூத்துக்குடி
0461-2341499
WhatsApp Image 2020-03-18 at 16.03.25
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.சே.சுந்தரவேல்
அலுவலக உதவியாளர்
:10.09.2019
:31.05.2054
தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம்,
மதுரை
0452 – 2530711
WhatsApp Image 2021-07-02 at 18.18.59
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.வே.து.வெற்றிச்செல்வன்
அலுவலக உதவியாளர்
:10.09.2019
:30.06.2056
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,
நாகப்பட்டினம்
04365 251281
சுரேஷ் OA_page-0001
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.மு.சுரேஷ்
அலுவலக உதவியாளர்
:18.10.2019
:31.05.2054
 மண்டிலத் தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம்,
சேலம்
0427- 2417741
தீபமணி அலுவலக உதவியாளர்
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.மா.தீபமணி
அலுவலக உதவியாளர்
:15.11.2019
:30.06.2051
மண்டிலத் தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம்,
சேலம்
0427-2417741
WhatsApp Image 2020-03-19 at 18.49.18
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.த.செல்வம்
அலுவலக உதவியாளர்
:13.01.2020
:31.07.2045
மண்டிலத் தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம்,
திருநெல்வேலி
0462-2502521
balakrishnan
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.ம.பாலகிருஷ்ணன்
அலுவலக உதவியாளர்
:29.06.2016
:30.06.2042
மண்டலத் தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம்,
கோவை
0422 – 2300718
து. dhinakaran அலுவலக உதவியாளர்
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.து.தினகரன்
அலுவலக உதவியாளர்
:13.03.2017
:31.12.2050
மண்டலத் தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம்,
நாமக்கல
04286-281264
WhatsApp Image 2020-03-18 at 15.28.22
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திருமதி து.தீபா
அலுவலக உதவியாளர்
:22.07.2019
:31.07.2049
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,
பெரம்பலூர்
04328 225988
பால மணிகண்டன் அலுவலக உதவியாளர்
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.பா.பாலமணிகண்டன்
அலுவலக உதவியாளர்
:20.11.2020
:30.05.2053
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,
இராமநாதபுரம்
04567-232130
கணேஷ்குமார் OA
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.ச.கணேஷ் குமார்
அலுவலக உதவியாளர்
:21.11.2020
:30.06.2049
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,
விருதுநகர்
04562-252596

ஆவண எழுத்தர்

அருண்குமார்
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.ச.அருண்குமார்
ஆவண எழுத்தர்
:03.10.2006
:31.08.2044
தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்,
சென்னை
044-28190412

காலமுறை ஊதிய ஓட்டுநர்கள்

6671811B
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.வீ.வேங்கடநாதன்
ஓட்டுநர்
:04.04.2008
:31.05.2031
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,
காஞ்சிபுரம்
044-27233969
IMG_20190619_172401
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.இர.சேகர்
ஓட்டுநர்
:10.04.2008
:31.05.2032
தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம்,
ஈரோடு
0424-2260607
sathyamoorthy
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.த.சத்தியமூர்த்தி
ஓட்டுநர்
:23.01.2009
:30.04.2030
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,
புதுக்கோட்டை
04322-228840
thangavelu
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.மா.தங்கவேலு
ஓட்டுநர்
:05.11.2009
:30.05.2032
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர்,
அரியலூர்
04329-228188
அ.செந்தில் குமார் ஈப்பு ஓட்டுநர்
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.அ.செந்தில்குமார்
ஓட்டுநர்
:10.04.1970
:30.04.2030
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,
பெரம்பலூர்
914328 225988
224174174224174163224174169224175141
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.மை.இலட்சுமணன்
ஓட்டுநர்
:01.03.2011
:31.05.2036
தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம்,
திருச்சிராப்பள்ளி
0431-2401031
வெங்கடேசன் ஓட்டுநர்
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.இரா.வெங்கடேசன்
ஓட்டுநர்
:08.09.2014
:31.05.2043
தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்,
சென்னை
044-28190412
Dri.Eswaran
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.மா.ஈஸ்வரன்
ஓட்டுநர்
:17.09.2014
:30.11.2039
தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம்,
கோயம்புத்தூர்
0422-2300718
C.CHELLAPA NDI MADURI DD OFFICE DRIVER
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.ச.செல்லப்பாண்டி
ஓட்டுநர்
:31.12.1990
:31.05.2029
தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம்,
மதுரை
0452-2530711
பரந்தாமன் ஓட்டுநர்
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.இரா.பரந்தாமன்
ஓட்டுநர்
:14.11.2016
:31.05.2050
தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,
திருவள்ளூர்
044 29595450
parthiban
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.வீ.பார்த்திபன்
ஓட்டுநர்
:01.07.2019
:28.02.2047
தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்,
சென்னை
044-28190412
WhatsApp Image 2021-04-10 at 13.05.39
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.க.யுவக்குமார்
ஓட்டுநர்
:01.07.2019
:31.12.2048
தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்,
சென்னை
044-28190412

இரவுக் காவலர்

PicsArt_06-28-01.36.42
பெயர்:
பதவி:
பணியில் சேர்ந்த நாள்:
ஓய்வு பெறும் நாள்:
பணிபுரியும் அலுவலகம்:
மாவட்டம்:
அலுவலக எண்:
திரு.தேவேந்திரன்
இரவுக் காவலர்
:09.01.2008
:02.10.2022
தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்,
சென்னை
044-28190412