நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்

நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள் விவரம்

நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்

சுயம்வரம்

இசைத்தமிழ்

காதல் மனம்

தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் வலைத்தள விவரங்கள்.
வ.எண் தலைப்பு பெயர் புத்தகங்களின் எண்ணிக்கை
1 இசை 05
2 இலக்கியம் 708
3 கல்வி 09
4 கவிதை 78
5 சட்டம் 02
6 சமூகவியல் 02
7 சுயசரிதை 06
8 நாடகம் 40
9 பொது 06
10 பொருள் அறிவியல் 01
11 மதம் 668
12 மொழி 76
13 வரலாறு 71
14 விவசாயம் 01
15 பிற 16
மொத்தம் 1689