சிலைகளுக்கு மாலை அணிவித்தல்

திருவள்ளுவர்

உலகின் பல மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு அளவிலாக் கருத்துகளை ஆற்றல்மிகு இரு வரிகளில் அடக்கி வைத்து உலகப் பொதுமறையாய்த் திகழும் திருக்குறளைத் தந்த செந்நாப்புலவரின் திருவுருவச் சிலைக்கு ஆண்டுதோறும் தைத்திங்கள் 2-ஆம் நாளன்று திருவள்ளுவர் திருநாளில் மலர்மாலை அணிவித்தும் மலர்தூவியும் சிறப்பு செய்யப்பட்டு வருகிறது.

 தமிழ்த்தாத்தா டாக்டர் உ.வே. சாமிநாதையர்

தமிழர்களின் கருவூலமான தமிழிலக்கியச் சுவடிகளைத் தேடித்தேடி ஆய்ந்தறிந்து நூலாக்கிய ஆற்றல்மிகு தமிழ்த்தாத்தா டாக்டர் உ.வே.சா. அவர்களின் பிறந்த நாளான பிப்ரவரி 19ஆம் நாளன்று சென்னை மாநிலக் கல்லூரி வளாகத்தில் அமைந்துள்ள அவரின் திருவுருவச் சிலைக்கு 1993-ஆம் ஆண்டுமுதல் ஆண்டுதோறும் மாலை அணிவித்தும் மலர்தூவியும் சிறப்பு செய்யப்பட்டு வருகிறது.

ஔவையார்

பெண்ணியத்துக்குப் பெருமை சேர்க்கும் வகையில் உலகோர் ஏத்தும் ஒப்பற்ற அறநெறிகளை வழங்கிய ஆத்திசூடியைத் தந்த, நன்னெறிகளைப் பொன் வரிகளால் வேய்ந்த, சென்னை காமராசர் சாலையில் அமைந்துள்ள பெண்பாற்புலவர் ஔவையாரின் அணிமிகு சிலைக்கு ஒவ்வோர் ஆண்டும் உலக மகளிர் நாளான மார்ச்சு 8ஆம் நாளன்று மலர்மாலை அணிவித்தும் மலர்தூவியும் 2004 ஆம் ஆண்டு முதல் சிறப்பு செய்யப்பட்டு வருகிறது.

தமிழறிஞர் கால்டுவெல்

அயல்நாட்டு அறிஞராயிருந்தும் நம்நாட்டுத் தமிழ்மொழியில் நாட்டம் கொண்டு தமிழின் தகைமையைத் தமிழருக்கு எடுத்துச் சொன்ன மாபெரும் தமிழறிஞர் இராபர்ட் கால்டுவெல் அவர்களின் தமிழ்ப்பணியைப் பெருமைப்படுத்தும் வகையில், அவரது இருநூற்றாண்டு நிறைவு விழாவைச் சிறப்பிக்கும் வகையில் அவரின் பிறந்த நாளான 07.05.2014 அன்று அவரின் திருவுருவச் சிலைக்குச் சிறப்புச் செய்ய அரசால் ஆணையிடப்பட்டது. இதன்படி, ஒவ்வோராண்டும் தமிழறிஞர் கால்டுவெல் அவர்களின் பிறந்த நாளான மே 7ஆம் நாளன்று சென்னை காமராசர் சாலையில் அமைந்துள்ள அவர்தம் சிலைக்கு மாலை அணிவித்தும் மலர்தூவியும் சிறப்புச் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

கம்பர்

இளங்கோ அடிகள்

மறைமலை அடிகள்

திரு. வி. கலியாணசுந்தரனார்