கி.ஆ.பெ. விசுவநாதம் விருது பெற்றோர்

வ.எண் ஆண்டு பெயர்
1. 2002 முனைவர் மு.தமிழ்க்குடிமகன்
2. 2003 முனைவர் ச.வே.சுப்பிரமணியன்
3. 2004 முனைவர் பு.பா.இராஜஇராஜேஸ்வரி
4. 2007 கவிஞர் கா. வேழவேந்தன்
5. 2008 பேராசிரியர் த.  பழமலய்
6. 2009 திருமதி. தாயம்மாள்  அறவாணன்
7. 2010 முனைவர் இரா.மதிவாணன்
8. 2011 முனைவர் இரா. மோகன்
9. 2012 முனைவர் நா. இராசகோபாலன் ( மலையமான் )
10. 2013 முனைவர் வ. ஜெயதேவன்
11. 2014 பேராசிரியர்  ஏ.எம்.ஜேம்ஸ்
12. 2015 திரு.இரா.கோ. இராசாராம்
13. 2016 முனைவர் திருமதி மீனாட்சி முருகரத்தனம்
14. 2017 பேராசிரியர் முனைவர் ப. மருதநாயகம்
15. 2018 திரு.சூலூர் கலைப்பித்தன்
16. 2019 மருத்துவர் மணிமேகலை கண்ணன்
17. 2020 முனைவர் வீ.சேதுராமலிங்கம்