கபிலர் விருது பெற்றோர்

வ.எண். ஆண்டு பெயர்
1. 2012 முனைவர் அ.அ. மணவாளன்,
2. 2013 கவிஞர் முத்துலிங்கம்,
3. 2014 முனைவர் ஆ.இலலிதா சுந்தரம்
4. 2015 கவிஞர் பிறைசூடன்
5. 2016 முனைவர்  எல்.கே. அக்னிபுத்திரன்
6. 2017 முனைவர் கு.வெ.பாலசுப்பிரமணியன்
7. 2018 புலவர் மி.காசுமான்
8. 2019 புலவர் வெற்றியழகன்
9. 2020 திரு.செ.ஏழுமலை