இளங்கோவடிகள் விருது பெற்றோர்

வ.எண். ஆண்டு பெயர்
1. 2015 முனைவர் திருமதி ஜி.டி. நிர்மலா மோகன்
2. 2016 திரு. நா. நஞ்சுண்டன்
3. 2017 முனைவர் வெ.நல்லதம்பி
4. 2018 சிலம்பொலி சு.செல்லப்பன்
5. 2019 கவிக்கோ ஞானச்செல்வன் (எ) கோ. திருஞானசம்பந்தம்
6. 2020 திரு.மா.வயித்தியலிங்கன்