அலுவலர்கள்

dir
பெயர் : முனைவர் ந. அருள்
பதவி : தமிழ்வளர்ச்சி இயக்குநர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் :
ஓய்வு பெறும் நாள் :
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்,
மாவட்டம் : சென்னை,
அலுவலக எண் : 044–28190410, 044–28190411, 044-28190412
sathya priya
பெயர் : திருமதி கு.ப. சத்தியபிரியா
பதவி : துணை இயக்குநர்(பொறுப்பு)
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 09.08.2000
ஓய்வு பெறும் நாள் : 30.06.2035
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்
மாவட்டம் : சென்னை
அலுவலக எண் : 044–28190417, 044–28190412, 044-28190413
bhavani
பெயர் : திருமதி க.பவானி
பதவி : துணை இயக்குநர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 06.01.1997
ஓய்வு பெறும் நாள் : 31.05.2026
பணிபுரியும் அலுவலகம் : மண்டிலத் தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம்
மாவட்டம் : சேலம்
அலுவலக எண் : 0427 2417741
PicsArt_06-28-03.07.57
பெயர் : திரு.வ.சுந்தர்
பதவி : துணை இயக்குநர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 20.01.1986
ஓய்வு பெறும் நாள் : 30.04.2026
பணிபுரியும் அலுவலகம் : மண்டிலத் தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம்
மாவட்டம் : திருநெல்வேலி
அலுவலக எண் : 0462 2502521

முதன்மை கணக்கு அலுவலர்

resinalmary
பெயர் : திருமதி பி.ரெஜினாள்மேரி
பதவி : உதவி இயக்குநர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 10.01.1997
ஓய்வு பெறும் நாள் : 31.05.2025
பணிபுரியும் அலுவலகம் : மண்டிலத் தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம்
மாவட்டம் : திருநெல்வேலி
அலுவலக எண் : 0427-2417741
M.Susila Assistant Director
பெயர் : முனைவர் மா.சுசிலா
பதவி : உதவி இயக்குநர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 10.08.2000
ஓய்வு பெறும் நாள் : 30.06.2032
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்
மாவட்டம் : விருதுநகர்
அலுவலக எண் : 04562-252596
Elangoa
பெயர் : திரு.பெ.இளங்கோ
பதவி : உதவி இயக்குநர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 23.07.2001
ஓய்வு பெறும் நாள் : 31.07.2032
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்
மாவட்டம் : தேனி
அலுவலக எண் : 04546-251030
sathya priya
பெயர் : திருமதி கு.ப. சத்தியபிரியா
பதவி : உதவி இயக்குநர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 09.08.2000
ஓய்வு பெறும் நாள் : 30.06.2035
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்
மாவட்டம் : விழுப்புரம்
அலுவலக எண் : 04146-221366
IMG-20190619-WA0002
பெயர் : முனைவர் இரா.அன்பரசி
பதவி : உதவி இயக்குநர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 26.12.1994
ஓய்வு பெறும் நாள் : 30.06.2029
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்
மாவட்டம் : கடலூர்
அலுவலக எண் : 04142–292039
NAGaRASAN
பெயர் : முனைவர் ப.நாகராசன்
பதவி : உதவி இயக்குநர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 26.10.1994
ஓய்வு பெறும் நாள் : 31.07.2024
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்
மாவட்டம் : சிவகங்கை
அலுவலக எண் : 04575-241487
க.சித்ரா உதவி இயக்குநர்
பெயர் : திருமதி க.சித்ரா
பதவி : உதவி இயக்குநர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 05.08.2009
ஓய்வு பெறும் நாள் : 31.05.2031
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்
மாவட்டம் : பெரம்பலூர்
அலுவலக எண் : 914328225988
jevajothi
பெயர் : திருமதி தே.ஜெயஜோதி
பதவி : உதவி இயக்குநர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 03.08.2009
ஓய்வு பெறும் நாள் : 30.09.2036
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்
மாவட்டம் : திருவண்ணாமலை
அலுவலக எண் : 04175-232927
PicsArt_07-01-10.12.30
பெயர் : திருமதி வே.ஜோதி
பதவி : உதவி இயக்குநர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 31.07.2009
ஓய்வு பெறும் நாள் : 31.07.2035
பணிபுரியும் அலுவலகம் : மண்டிலத் தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம்
மாவட்டம் : சேலம்
அலுவலக எண் : 0427-2417741
PicsArt_06-27-04.01.50
பெயர் : திருமதி பொ.பாரதி
பதவி : உதவி இயக்குநர்(நிருவாகம்)
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 12.08.2009
ஓய்வு பெறும் நாள் : 31.07.2032
பணிபுரியும் அலுவலகம் : தமிழ் வளர்ச்சி இயக்ககம்
மாவட்டம் : சென்னை
அலுவலக எண் : 044-28190412
kanaglakshmi
பெயர் : திருமதி செ.கனகலட்சுமி
பதவி : உதவி இயக்குநர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 05.08.2009
ஓய்வு பெறும் நாள் : 31.05.2032
பணிபுரியும் அலுவலகம் : மண்டிலத் தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம்
மாவட்டம் : திருநெல்வேலி
அலுவலக எண் : 0462-2502521
J.SABEERBANU SUPERINDENTENT WORLD TAMIL SANGAM MADURAI
பெயர் : திருமதி ஜ.சபீர்பானு
பதவி : உதவி இயக்குநர்
பணியில் சேர்ந்த நாள் : 05.08.2009
ஓய்வு பெறும் நாள் : 31.05.2032
பணிபுரியும் அலுவலகம் : மண்டிலத் தமிழ் வளர்ச்சித் துணை இயக்குநர் அலுவலகம்
மாவட்டம் : திருநெல்வேலி
அலுவலக எண் : 0462-2502521