அயோத்திதாசப்பண்டிதர் விருது பெற்றோர்

வ.எண். ஆண்டு பெயர்
1. 2019 புலவர் வே. பிரபாகரன்
2. 2020 முனைவர் கோ.ப.செல்லம்மாள்